Legal, Tax & Advisory
Serveis

Successions

En el passat hi ha la història del futur”

— Juan Donoso Cortés

Herències i planificació successòria

Assessorem en cada situació sobre quins són els instruments jurídics més adients en la planificació successòria. Assistim els hereus en tots els actes relacionats amb l’acceptació i partició de l’herència.

Serveis

  • Assessorament en la redacció de testaments i de pactes successoris.
  • Declaració d’hereus, acceptació i partició d’herència.
  • Assessorament jurídic i fiscal en l’àmbit successori.
  • Successió de l’empresa familiar.
  • Litigiositat en matèria successòria.

Més en Legal