Legal, Tax & Advisory
Serveis

Mercantil

Les petites oportunitats són el principi de les grans empreses”

— Demòstenes

Operacions mercantils

Assessorem en qualsevol tipus d’operació de l’àrea mercantil amb un equip multidisciplinari de professionals que ens permet afrontar amb solvència qualsevol tipus d’operació anticipant-nos, regulant i proposant solucions a les vicissituds que se’ns plantegen.

Societari

 • Assessorament a societats i grups d’empreses, tant nacionals com internacionals, en la constitució de societats, filials i sucursals, des de la redacció d’uns estatuts socials personalitzats fins a la negociació i la formalització dels documents i els contractes que siguin necessaris per a regular les relacions entre socis i inversors i els pactes entre socis.
 • Assessorament jurídic continuat als òrgans d’administració; redacció de contractes de consellers i directius.
 • Secretaria de societats: assistència legal als consells d’administració i a les juntes de socis.
 • Assessorament en processos de conflicte entre socis.
 • Impugnació d’acords socials i accions de responsabilitat contra els administradors.

Fusions i adquisicions

 • Planificació, estructuració i execució de processos de fusions i adquisicions: assessorament en reestructuracions empresarials (fusions, escissions, cessions d’actius i passius, liquidacions).
 • Assessorament en processos de compra i venda de companyies, compravenda d’actius o unitats de negoci; acompanyament al client en tot el procés de negociació fins al tancament de la transacció.
 • Intervenció en processos d’auditoria preventiva (due diligence) legal.
 • Assistència a l’empresa amb vista a la seva implantació a l’exterior i prestació al client de serveis de coordinació i seguiment en els assumptes jurídics a l’estranger.

Contractació mercantil

 • Assessorament en tot tipus de relacions contractuals nacionals i internacionals; negociació, redacció i supervisió de contractes mercantils: d’agència, de distribució, de subministrament, de serveis i de col·laboració empresarial, entre d’altres.
 • Assessorament en la resolució de contractes i reclamacions que es puguin derivar de l’extinció de les relacions comercials; negociació i assistència davant situacions de conflicte.

Més en Legal