Legal, Tax & Advisory
Serveis

Immobiliari

Les lleis, com les cases, es recolzen les unes en les altres”

— Edmund Burke

Projectes immobiliaris

Prestem un assessorament integral en tota classe de projectes i transaccions immobiliàries.

Serveis

  • Assessorament en transaccions de propietats immobiliàries: negociació i redacció de tot tipus de contractes de compravenda i arrendament de béns immobles, opcions de compra i permutes.
  • Assessorament en la formalització de contractes d’execució d’obra i amb altres agents intervinents en l’àmbit de la construcció.
  • Intervenció en processos de “due diligence” legal immobiliària.
  • Intervenció en processos de responsabilitat civil contractual i extracontractual dels agents de la construcció.

Més en Legal