Legal, Tax & Advisory
Serveis

Empresa familiar

La saviesa és la filla de l’experiència”

— Leonardo da Vinci

Negocis familiars

Acompanyem la família i l’empresa en totes les relacions i etapes.

Serveis

  • Assessorament jurídic integral i continuat a l’empresa, amb una atenció especial a les qüestions relatives als acords de socis i a la redacció de pactes socials i protocols familiars, així com en relació amb la política retributiva i dividends; assessorament en operacions de reorganització societària i planificació del relleu generacional.
  • Assessorament en matèria successòria, tant en l’elaboració de testaments i pactes successoris com en la realització de particions hereditàries.
  • Planificació dels aspectes juridicofiscals de la successió.
  • Gestió de patrimonis familiars (family office).

Més en Legal