Legal, Tax & Advisory
Serveis

Dret tributari

El pensament és lliure d’impostos”

— Martí Luter

Fiscalitat

La fiscalitat incideix en totes les decisions, les operacions i, en general, les activitats econòmiques d’empreses i particulars. Qualsevol anàlisi sobre el tractament jurídic o econòmic d’una operació ha de tenir en compte els impostos corresponents que s’hauran d’abonar.

Assessorem els nostres clients en la planificació i el compliment correctes de les seves obligacions fiscals.

Assessorament fiscal general

 • Suport i assessorament fiscal integral a societats mercantils, empreses i professionals.
 • Assessorament fiscal a particulars.
 • Assessorament en l’aplicació dels diferents impostos (IRPF, Impost sobre Societats, IVA, ITP i AJD, retencions, operacions transfrontereres, operacions amb no residents, etc.).

Grups d’empreses

 • Suport i assessorament fiscal integral a grups de societats.
 • Fiscalitat i obligacions fiscals de preus de transferència i operacions vinculades.
 • Règims fiscals especials dels grups de societats.

Fiscalitat internacional

 • Fiscalitat i tributació d’operacions amb no residents o amb incidència d’impostos a l’estranger.
 • Fiscalitat d’operacions amb filials i/o establiments permanents.
 • Fiscalitat d’impatriats i expatriats.
 • Tributació per IVA i obligació de retenció en operacions internacionals o transfrontereres.
 • Fiscalitat de preus de transferència i operacions vinculades en operacions internacionals.

Reestructuració societària i empresarial

 • Fiscalitat d’operacions de reestructuració empresarial.
 • Fiscalitat d’operacions d’adquisició i venda d’empreses.
 • Due diligence fiscal en operacions de reestructuració i d’adquisició o venda d’empreses.

Fiscalitat patrimonial i familiar

 • Assessorament en la transmissió i/o successió d’empreses i patrimonis familiars (impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni).
 • Fiscalitat de patrimonis familiars.

Contenciós tributari

 • Recursos i reclamacions en procediments de revisió en la via economico-administrativa.
 • Recursos i procediments en la via contenciosa administrativa.

Més en Fiscalitat