Legal, Tax & Advisory
Política de privacitat

Responsable del tractament 

LAUDIS CONSULTOR, S.L.P. (“LAUDIS”)

NIF nº: B61590733

Domicili social: Passeig de Gràcia, 101, 5è 1a 08008 Barcelona

Telèfon: (+34) 932.387.387

Es pot contactar el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) a través del correu electrònic rgpd@laudis.com. 

Finalitats i base jurídica

FinalitatsTipologia de dadesBase jurídica
Consultes i peticions: Atendre les seves consultes rebudes i informar-lo dels nostres serveis 
Dades identificatives i  de contacteConsentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)
Informació comercial: enviament d’informació comercial en relació amb serveis propis, així com de la resta d’entitats que formin part del Grup LAUDIS  (sector Compliance)
Dades identificatives i  de contacteConsentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui dur a terme el tractament sol·licitat. 

Destinataris

Amb caràcter general, les seves dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, en el cas que ens ho hagi autoritzat, LAUDIS podrà comunicar les seves dades a la resta d’entitats del Grup LAUDIS per a enviar-li comunicacions comercials sobre els seus productes, serveis, novetats i ofertes. 

Termini de conservació

Consultes i peticions: Conservarem les dades fins que atenguem la consulta o petició corresponent llevat que ens hagi manifestat que també desitja rebre informació comercial, en el supòsit del qual conservarem les dades fins la revocació del consentiment o la seva supressió.

Informació comercial: Les dades es conservaran fins que revoqui el seu consentiment o s’oposi a rebre comunicacions comercials o ens sol·liciti la seva supressió.

Drets

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació en el tractament, la portabilitat mitjançant correu electrònic a Així mateix, l’informem que pot interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd).

Igualment, es podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti el tractament de les dades dut a terme fins el moment.  

En cas que tingui algun dubte sobre el tractament de les seves dades personals, pot contactar amb LAUDIS enviant un missatge de correu electrònic a rgpd@laudis.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD INTRANET

El Responsable del tractament es LAUDIS CONSULTOR, S.L.P., amb domicili social a Passeig de Gràcia, 101, 5º 1ª, 08008 Barcelona i N.I.F B61590733 (DPD: rgpd@laudis.com). 

LAUDIS tractarà les seves dades amb la finalitat de desenvolupar i complir amb les obligacions derivades dels serveis contractats, així com per enviar comunicacions sobre novetats legals o que puguin ser de interès (també per via electrònica). 

La legitimació per al tractament de les dades es la execució de la relació contractual. 

No es cediran dades a tercer excepte a l’Administració Pública en els supòsits previstos legalment i, en el supòsit que ens ho autoritzes, a entitats del Grup LAUDIS (sector Compliance). 

Una vegada finalitzi la relació contractual, les dades seran conservades durant el termini establert per la normativa vigent (especialment, en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, fiscal y comptable). 

Les dades personals es mantindran sota les mesures tècniques, jurídiques y organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat dels mateixos. 

Es podrà revocar l’enviament de les comunicacions comercials i/o sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant un correu electrònic a rgpd@laudis.com. En el supòsit que el Client no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi formular una reclamació o obtindré mes informació en relació amb qualsevol d’aquests drets, podrà adreçar-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es/ 

Per mantenir les seves dades actualitzades, haurà d’informar a LAUDIS de qualsevol canvi que hi pugui haver. 

La realització dels serveis contractats a LAUDIS, pot implicar que el Ckient proporcioni a LAUDIS dades personals dels seus empleats, clients, proveïdors o col·laboradors. En aquest cas, el Client i LAUDIS subscriuran un contracte en la condició de LAUDIS com a encarregada del tractament.