Legal, Tax & Advisory
Marlene Brito

Marlene Brito

mb@laudis.com

Marlene Brito Plasencia es va incorporar a Laudis el 2018 després d’haver estat la responsable de la comptabilitat d’un grup d’empreses de diferents sectors, entre els mateixos es destaquen firmes de consultoria. Aquesta experiència va fer que assumís alhora, ja a Laudis, la responsabilitat sobre l’elaboració dels estats financers de diferents empreses a més a més de la liquidació d’impostos periòdics.

Formació

  • Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, subespecialitat Comptabilitat, UCV, 1994 Homologada pel MEC 1995.
  • Tributació Pràctica-Gestió  Monogràfica Comptable, Fiscal i Laboral – IVA Operacions Internacionals, Centre d’Estudis Financers, 2018-2019.

Associacions professionals

  • Col·legi d’Economistes de Catalunya, 2018.
  • Associació de Comptabilitat i Direcció de Catalunya, 2018.

Idiomes

  • Anglès