Marc Miró i Bonmati
Equip
MIRO_MARC

Marc Miró i Bonmati

Legal
En Marc Miró es expert en defensar els interessos dels contribuents en procediments de gestió, recaptació i inspecció, així com en la tramitació de reclamacions i recursos davant els tribunals administratius i de justícia.

Formació

Àrees de pràctica

Associacions professionals

Idiomes

Skip to content