Legal, Tax & Advisory

Gloria Roset Soler

gr@laudis.com

Gloria Roset va iniciar la carrera professional formant part de diversos despatxos de Barcelona, com ara Plana Abogados & Economistas, entre d’altres.

El 2023 s’incorpora a Laudis per donar resposta a la demanda creixent del Departament de Fiscalitat Internacional.

Formació

  • Llicenciatura en Dret, Centre Universitari Abat Oliba, 1994
  • Màster d’Especialització en Assessoria i Gestió Tributària. AGT-ESADE, 2001

Àrees de pràctica

  • Impost sobre societats: grans empreses. Consolidació fiscal
  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Fiscalitat internacional

Associacions professionals

  • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2002

Idiomes

  • Anglès